กิจกรรม​เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 จากพี่ ๆ ทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ "Let's Know Faculty of Arts รู้จักศิลปศาสตร์ รู้จักเธอ"


กิจกรรม​เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 จากพี่ ๆ ทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ "Let's Know Faculty of Arts รู้จักศิลปศาสตร์ รู้จักเธอ" พบกิจกรรม "walk rally online" ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 - 13.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter