กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน1/64 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ "เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัว คำที่ใช้ผิดบ่อย ๆ การจดบันทึกคำศัพท์" จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน1/64 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ "เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัว คำที่ใช้ผิดบ่อย ๆ การจดบันทึกคำศัพท์" จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter