คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family”


คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตประเทศจีนประจําราชอาณาจักรไทย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ

Latest News

Subscribe to our Newsletter