กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ DPU Ep. นี้รุ่นพี่หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาเรียนรู้เรื่องภาษาคู่กับวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมตัดกระดาษแบบจีนผ่านออนไลน์


กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ DPU Ep. นี้รุ่นพี่หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาเรียนรู้เรื่องภาษาคู่กับวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมตัดกระดาษแบบจีนผ่านออนไลน์

Latest News

Subscribe to our Newsletter