กิจกรรมเตรียมความพร้อม หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เรียนปรับพื้นฐานเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/64 กิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์จริยา วาณิชวิริยะ และอาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ มาให้ความรู้วิธีการออกเสียงภาษาจีน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ


กิจกรรมเตรียมความพร้อม หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เรียนปรับพื้นฐานเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/64 กิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์จริยา วาณิชวิริยะ และอาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ มาให้ความรู้วิธีการออกเสียงภาษาจีน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter