กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ DPU Ep. นี้พี่ ๆ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และชวนนักศึกษาชันปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมแต่งหน้าแบบราชวงศ์ถัง กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM


กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ DPU Ep. นี้พี่ ๆ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และชวนนักศึกษาชันปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมแต่งหน้าแบบราชวงศ์ถัง กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter