กิจกรรม​เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 จากพี่ ๆ ทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564


กิจกรรม​เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 จากพี่ ๆ ทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 กิจกรรม "Passion เเรง​ผลักดันสู่​ความสำเร็จ"กิจกรรมนี้พี่กู่ลี่ นายชยา​นันท์​ คลี่​บ​ำ​รุง​ ประธานนักศึกษาคณะ​ศิลปศาสตร์​ ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนและการทำงานในคณะตลอดระยะเวลาปี 1 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการตั้งเป้าหมายในการเรียนให้แก่น้องใหม่ปี 2564

Latest News

Subscribe to our Newsletter