กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/ 64 Special Event หลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ DPU "เกมสะกดคำนำโชค (ชะตา) อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยธุรกิจให้ความรู้และเล่นเกม "หลักการสะกดคำไทย" ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/ 64 Special Event หลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ DPU "เกมสะกดคำนำโชค (ชะตา) อาจารย์หลักสูตรภาษาไทยธุรกิจให้ความรู้และเล่นเกม "หลักการสะกดคำไทย" ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter