คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม “Start-Up ธุรกิจออนไลน์ของคนเรียนสายภาษา”


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดโครงการอบรม “Start-Up ธุรกิจออนไลน์ของคนเรียนสายภาษา” วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เพื่อ upskill reskill ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่คนเรียนภาษาสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์ 3 ท่าน มาเป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ให้แก่ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจงานดังกล่าว วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณนันทพร มากมูล ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเจ้าของร้านออนไลน์ FATFAT surf skate ที่จำหน่าย surf skate และสินค้าที่กำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในขณะนี้ 2. คุณสุพรชัย เชาว์เฉียบ ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เจ้าของเพจต้นไม้ Conophytum และ Kunmue by PP ซึ่งจำหน่ายต้นไม้นำเข้าที่มาจากประเทศจีน และ 3. คุณปิยสุภา วงศ์วิเศษนพคุณ ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) หรือ IBEC ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Social Key Account Management, Shopee Thailand และเจ้าของร้านออนไลน์ Hayo.Closet , Cents.c ในงานดังกล่าววิทยากรได้กล่าวถึงการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์หรือตลาดอีคอมเมิร์ซ ซึ่งปัจจุบันอาจเป็นทั้งช่องทางการสร้างรายได้เสริมและรายได้หลัก กลยุทธ์การตลาด การกระตุ้นยอดขาย และคำแนะนำในการช่องทางทางออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อธุรกิจของตนเอง โดยยกตัวอย่างการขายสินค้าผ่าน Shopee ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงมากในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และการสร้างคอนเทนต์ใน Youtube เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ร้านค้าออนไลน์อีกด้วย

Latest News

Subscribe to our Newsletter