คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family”


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตประเทศจีนประจําราชอาณาจักรไทย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Latest News

Subscribe to our Newsletter