ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง ประธานนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบคัดเลือก จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง ประธานนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบคัดเลือก จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Latest News

Subscribe to our Newsletter