ภาพบรรยากาศการสอบทุนเรียนดีและทุนเสริมโอกาสคณะศิลปศาสตร์ รอบที่ 2 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564


ภาพบรรยากาศการสอบทุนเรียนดีและทุนเสริมโอกาสคณะศิลปศาสตร์ รอบที่ 2 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 การสอบทุนฯ รอบที่ 2 นี้ คณะศิลปศาสตร์มีสอบทั้งออนไลน์และออนไซต์ ทั้งนี้คณะฯ ได้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 ของผู้สมัครทุกคน

Latest News

Subscribe to our Newsletter