กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาภาษาจีนธุรกิจ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของหลักสูตรภาษาภาษาจีนธุรกิจ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 พี่เล้ง ชนาธิป ช่อโกมลวรรณ และพี่ฝ้าย สุนิตา สินธุรักษ์ รุ่นพี่หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มาแนะนำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และร่วมเล่นเกมความรู้ทั่วไปภาษาจีนกับนักศึกษาชั้นปี 1 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter