งานปัจฉิมนิเทศ Ep. 2 ประจำปีการศึกษา 2563


คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจากคุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (ครูพี่บิ๊ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน ออนไลน์ก็ได้ ออฟไลน์ก็ดี ให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม เวลา 18.00 - 20.00 น. อบรมผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter