รายวิชาZH351 ภาษาจีนเพื่องานท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ลองฝึกทำคลิปนำเที่ยวซึ่งเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของการได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ยังไม่สามารถออกไปฝึกนอกสถานที่ได้จริง เพราะสถานการณ์ของโรคโควิด-19


รายวิชาZH351 ภาษาจีนเพื่องานท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ลองฝึกทำคลิปนำเที่ยวซึ่งเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของการได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ยังไม่สามารถออกไปฝึกนอกสถานที่ได้จริง เพราะสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังไม่สงบ แต่เมื่อถึงเวลาที่น้อง ๆ กลุ่มนี้เรียนจบรับรองว่าได้ใช้จริงอย่างแน่นอนค่ะ

Latest News

Subscribe to our Newsletter