ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564


ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณสิริน ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ อาจารย์พิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ) และรุ่นพี่ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คุณนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา และสิบตำรวจตรีหญิง อลิตา สุขทวี ที่มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานและการปรับตัวเข้ากับองค์กร ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมีสุข

Latest News

Subscribe to our Newsletter