ข่าวสารศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติ ศรีม่วง และนายชยานันท์ คลี่บำรุง ที่ได้รับเกียรติบัตรจาก “HONGQING CUP” การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

April 07, 2022

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติ ศรีม่วง และนายชยานันท์ คลี่บำรุง ที่ได้รับเกียรติบัตรจาก “HONGQING CUP” การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หัวข้อกิจกรรม "ไทยสร้างสรรค์" สุดยอดตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด-19 จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณอาจารย์ Eric Lin และอาจารย์ Feng Lin Liu (DPU CIC) ที่ปรึกษากิจกรรมในครั้งนี้

READ MORE

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่จัดพิธี มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนหลักสูตร 1 เดือนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน

February 07, 2022

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่จัดพิธี มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนหลักสูตร 1 เดือนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และได้แจกแบบเรียนสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 1 เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

READ MORE

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการท่องบทกวีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2564

February 07, 2021

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการท่องบทกวีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2564 จากศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์ 中文连接你我他,五湖四海是一家”

January 28, 2022

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา “ภาษาจีนเชื่อมโลกเชื่อมสัมพันธ์ 中文连接你我他,五湖四海是一家” จากโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU และ JTC ระดับมหาวิทยาลัย จัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา

READ MORE

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU

December 08, 2021

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม VooV Meeting โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ DPU ฝ่ายไทย รองศาสตราจารย์ เฉิน เวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ DPU ฝ่ายจีน และคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

READ MORE

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

November 01, 2021

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 จำนวน 154 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะเวลา 1 เดือน จากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน โดยความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีอาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ DPU ฝ่ายไทย และคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เป็นการอบรมผ่านโปรแกรม VooV Meeting

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันท่องบทกวีในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีนภิรมย์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า” 2564

October 26, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันท่องบทกวีในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีนภิรมย์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า” 2564 จัดโดยเพจ China Cultural Center in Bangkok รางวัลที่ 2 นางสาวเพ็ญยุพา หนองพุทซา รางวัลที่ 3 นายชยานันท์ คลี่บำรุง รางวัลชมเชย 10 รางวัล และรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมดีเด่น อาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ

READ MORE

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “How to ซื้อมาขายไปกับช่องทางออนไลน์จากจีน”

October 18, 2021

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “How to ซื้อมาขายไปกับช่องทางออนไลน์จากจีน” โดยมีอาจารย์วิภาวี เวลาดี กรรมการผู้จัดการบริษัทวีสเปซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกสินค้าจากประเทศจีน อาจารย์พิเศษสอนภาษาจีน และคุณธรรมชนก แซ่สือ ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อ บริษัทวีสเปซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (รุ่นพี่ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์จากประเทศจีนให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. อบรมผ่านระบบ ZOOM

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานนท์ คลี่บำรุง นศ.ปี 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ และได้รับรางวัลการเขียนยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาเเละบุคคลทั่วไป

September 14, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานนท์ คลี่บำรุง นศ.ปี 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ และได้รับรางวัลการเขียนยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาเเละบุคคลทั่วไป จากอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง(เเสงกระจ่าง) ศิลปินเเห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2564

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายปกรณ์ เหมกุล และนางสาวกุลฤทัย เพชรสี่หมื่น นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน

September 04, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายปกรณ์ เหมกุล และนางสาวกุลฤทัย เพชรสี่หมื่น นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน การประกวดการนำเสนอด้วยภาษาจีนหัวข้อ “汉语与未来职业 รู้จีน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ” โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564 จัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ "นายชยานันท์ คลี่บำรุง" ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”

August 19, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ "นายชยานันท์ คลี่บำรุง" ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family” ใน Weiqin สื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีน คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU ที่ได้สนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาจีน รวมถึงทุนการศึกษาต่อในประเทศจีนจากด้วยดีเสมอมา

READ MORE

คณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดโครงการจิตอาสา "คลิปวิดีโอสื่อการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษและภาษาจีน"

July 16, 2021

คณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดโครงการจิตอาสา "คลิปวิดีโอสื่อการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษและภาษาจีน" ทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์และการเรียนในที่ตั้งของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย พะเยา นครปฐม ราชบุรี และสกลนคร

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family”

July 04, 2021

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 “天下一家 One world, One family” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตประเทศจีนประจําราชอาณาจักรไทย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ

READ MORE

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

June 25, 2021

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PDCA แก่ผู้นำนักศึกษาของทั้งสองคณะ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาศึกษาทั่วไป วิทยากรที่มาให้ความรู้และแนะนำแนวทางเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ในครั้งนี้

READ MORE

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

June 25, 2021

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ความร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PDCA แก่ผู้นำนักศึกษาของทั้งสองคณะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

READ MORE

อาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณอาจารย์ Wang Shangxue ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหม ทางทะเลฝ่ายจีน ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสที่อาจารย์ Wan

June 15, 2021

อาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณอาจารย์ Wang Shangxue ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหม ทางทะเลฝ่ายจีน ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสที่อาจารย์ Wang ครบวาระการปฏิบัติงานที่ประเทศไทยและจะต้องไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ณ สาธารณรัฐเคนยา โดยท่านจะเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นี้ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณที่อาจารย์ได้สนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาจีนของคณะฯ ด้วยดีเสมอมา และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย

READ MORE

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 200 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

June 09, 2021

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มสิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 200 แพ็กให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร และคุณธาริน พองชัยภูมิ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงานบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มในครั้งนี้

READ MORE

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การจัดสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์"

May 18, 2021

คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการจัดการสอบปลายภาคของรายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากจัดสอบปลายภาคแล้ว แต่ละหลักสูตร (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปดังนี้

READ MORE

KM ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์

May 03, 2021

คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดการสอบปลายภาครายวิชาต่าง ๆ ของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ แต่ละหลักสูตร (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หล้กสูตรนานาชาติ) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในหลักสูตร และได้ข้อสรุปดังนี้

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" รายชื่อนักศึกษาที่มีจำนวนผู้กดแชร์ (นับจาก Account ของผู้แชร์) และกดไลก์มากที่สุดใน 3 อันดับแรก

April 17, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" รายชื่อนักศึกษาที่มีจำนวนผู้กดแชร์ (นับจาก Account ของผู้แชร์) และกดไลก์มากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. นายชยานันท์ คลี่บำรุง นางสาววรรณวิสา สุขอาจ และนางสาวเพ็ญยุพา หนองพุทซา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 2. นางสาวบุญสิตา พุกบ้านยาง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) 3. นางสาววิชลลดา พรมเพ็ชร หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ด้วยการจัดโครงการ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย " โดยให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมในโครงการ

April 15, 2021

ประเพณีวันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ในช่วงสงกรานต์คนไทยนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษและบุพการี นอกจากนี้ยังนิยมสรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อเป็นพุทธบูชาและให้เกิดอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัว ในช่วงสงกรานต์นี้ลูกหลานในบ้านจะรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน เล่นสาดน้ำ รวมถึงทำความสะอาดบ้านเรือน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ด้วยการจัดโครงการ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย " โดยให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมในโครงการ กฎ กติกาในการส่งคลิปวิดีโอ มีดังนี้ 1. อัดคลิปวิดีโอ (แนวนอน) ความยาวไม่เกิน 2 นาที 2. จะต้องมีคำพูดหรือข้อความเชิญชวนเกี่ยวกับ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย” ในยุคโควิด-19 3. จะถ่ายทอดด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาไทยก็ได้ 4. สามารถส่งคลิปในนามส่วนตัวหรือส่งแบบทีมก็ได้ (หากส่งแบบทีมต้องแสดงให้เห็นถึงเรื่อง social distancing ) 5. เริ่มส่งคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. (หากเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์) ส่งคลิปมาทาง E-mail : [email protected] 6. กดไลก์ 1 คะแนน กดแชร์ 5 คะแนน 7. หมดเวลาไลก์และแชร์ วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการรับรองเป็นประธานนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และนายชนาธิป ช่อโกมลวรรณ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับตำแหน่งประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ของสโมสรนักศึกษา

May 04, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานันท์ คลี่บำรุง หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการรับรองเป็นประธานนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 นายชนาธิป ช่อโกมลวรรณ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับตำแหน่งประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2564

READ MORE

อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อสามก๊ก

April 04, 2021

อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สามก๊ก: วรรณคดีเอกของจีนสู่วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยของไทย-จีน" โครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย รายวิชาวรรณคดีเอกของไทย ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการดังกล่าวนีได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

READ MORE

รายวิชาZH351 ภาษาจีนเพื่องานท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ลองฝึกทำคลิปนำเที่ยวซึ่งเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของการได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ยังไม่สามารถออกไปฝึกนอกสถานที่ได้จริง เพราะสถานการณ์ของโรคโควิด-19

April 05, 2021

รายวิชาZH351 ภาษาจีนเพื่องานท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ลองฝึกทำคลิปนำเที่ยวซึ่งเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของการได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ยังไม่สามารถออกไปฝึกนอกสถานที่ได้จริง เพราะสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังไม่สงบ แต่เมื่อถึงเวลาที่น้อง ๆ กลุ่มนี้เรียนจบรับรองว่าได้ใช้จริงอย่างแน่นอนค่ะ

READ MORE

ผศ. ดร.จันทร์พา ทัดภูธร นำนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว (EL373) ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เกาะเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มัคคุเทศก์อาสา ดีพียู 2564”

April 02, 2021

ผศ. ดร.จันทร์พา ทัดภูธร นำนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว (EL373) ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เกาะเกร็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มัคคุเทศก์อาสา ดีพียู 2564” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานที่จริง รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

READ MORE

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

March 26, 2021

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณสิริน ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาจารย์จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ อาจารย์พิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ) และรุ่นพี่ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คุณนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา และสิบตำรวจตรีหญิง อลิตา สุขทวี ที่มาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานและการปรับตัวเข้ากับองค์กร ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมีสุข

READ MORE

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding คณะศิลปศาสตร์

March 25, 2021

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (ครูพี่บิ๊ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ มาเป็นวิทยากร สิบตำรวจตรีหญิงอลิตา สุขทวี ผบ. หมู่ฝ่าย ตม. ขาเข้า ด่าน ตม. ทอ. สุวรรณภูมิ บก.ตม. 2 และคุณนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงานให้เราได้ฟังกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

READ MORE

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินงานของโรงแรมชั้นนำมาตรฐานสากล”

March 22, 2021

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินงานของโรงแรมชั้นนำมาตรฐานสากล” โดยมี อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้สอนรายวิชา Hotel and Lodging Management (BC352) นำนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้จากการปฎิบัติการจริง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านการดำเนินงานของโรงแรมชั้นนำ การบริการและมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา

READ MORE

อาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรในโครงการ TOEIC Online Course รุ่น 1 ให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬา

February 17, 2021

อาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรในโครงการ TOEIC Online Course รุ่น 1 ให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬา สนใจคอร์สอบรมภาษาอังกฤษหรืออบรมภาษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ติดต่อสอบถามได้ที่คณะศิลปศาสตร์ โทร.02-9547300 ต่อ 344, 274 หรือ 081-4345785

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บัณฑิตที่ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1

January 21, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บัณฑิตที่ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดานักศึกษาทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย ได้แต้มสะสม 4.00

READ MORE

Subscribe to our Newsletter