ที่อยู่

อาคาร 1 ชั้น 2
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


โทรศัพท์

02-954-7907


อีเมล

[email protected]


Social MediaFacebook Fanpage

Subscribe to our Newsletter