ข่าวสารศิลปศาสตร์

อาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรในโครงการ TOEIC Online Course รุ่น 1 ให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬา

February 17, 2021

อาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรในโครงการ TOEIC Online Course รุ่น 1 ให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬา สนใจคอร์สอบรมภาษาอังกฤษหรืออบรมภาษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ติดต่อสอบถามได้ที่คณะศิลปศาสตร์ โทร.02-9547300 ต่อ 344, 274 หรือ 081-4345785

READ MORE

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บัณฑิตที่ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1

January 21, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บัณฑิตที่ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดานักศึกษาทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยกฤษณนัยน์ ดำรงค์พิพิธชัย ได้แต้มสะสม 4.00

READ MORE

Subscribe to our Newsletter